czyszczak---djcie
 
Czyszczak z zaworem hydraulicznym
Oznaczenie katalogowe: 20.300.DN | 21.300.DN

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota