skrzynka-PEHD
 Skrzynka do zasuw PEHD 150
Oznaczenie katalogowe:  75.751.150

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota