trojnik-boso-konierzowy

Trójnik boso-kołnierzowy TBK

Oznaczenie katalogowe: 44.520.DN

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota