NOWOŚĆ!nawiertka-z-szerok-opask-nowo
NAWIERTKA SAMONAWIERCAJĄCA TYP NP-2 Z SZEROKĄ OPASKĄ
Oznaczenie katalogowe: 67.420.DN.dn - GJS

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota