skrzynka-hydrantowa-PEHD
Skrzynka hydrantowa PEHD
Oznaczenie katalogowe: 77.701

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota