krociec-FF

Króciec dwukołnierzowy FF

Oznaczenie katalogowe: 44.260.DN |  45.260.DN

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota