trojnik-konierzowy

Trójnik kołnierzowy TK

Oznaczenie katalogowe:  44.580.DN.dn |  45.580.DN.dn

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota