wlazl315zkratabig
Właz L315 z kratą
Oznaczenie katalogowe: 05.630.315.400

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota