ZDJCIE-wlazkraweznikowy

Właz krawężnikowy

Oznaczenie katalogowe: 05.620.250

 

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota