“[...] wyroby firmy "BOHAMET" wykorzystujemy od szeregu lat do budowy nowych sieci wodociągowych, jak również do prac remontowych na sieciach istniejących. W naszej dotychczasowej współpracy z firmą "BOHAMET" nie zdarzył się nawet jeden przypadek przeciekania dostarczonych wyrobów. Nie stwierdziliśmy również błędów w obróbce mechanicznej kołnierzy dostarczanych kształtek. Mając na uwadze powyższe polecamy firmę "BOHAMET" jako godnego zaufania producenta.„

Wodociągi miejskie w Radomiu

Dokument źródłowy


 

 

“[...] firma BOHAMET - ARMATURA Spółka Jawna z siedzibą w Cielu ul. Kościelna 2 wykonała w 2011 roku umowy na dostawę rur i kształtek PE oraz armatury wodociągowej w wyniku wygranych przetargów nieograniczonych na wartość 290.000 zł. Dostawy były terminowe, zgodne ze specyfikacją zamówienia.Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę BORAMET - ARMATURA jako godnego i rzetelnego partnera, z którym współpracujemy już od l0 lat.„

Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka

Dokument źródłowy


 

 

“[...] "BOHAMET - ARMATURA" Sp.j. [...] wykonuje dla naszego zakładu dostawy armatury wodociągowej na podstawie umów zawieranych w drodze przeprowadzanych przez nas postępowań z zakresu zamówień publicznych. Nasza współpraca trwa od kilku lat i przebiega bez zakłóceń. Dostawy są realizowane terminowo i rzetelnie. Dostarczane materiały wodociągowe spełniają Polskie Normy. Polecamy firmę "BOHAMET - ARMATURA" Sp.j. z siedzibą w Cielu jako rzetelnego partnera handlowego.„

Zakład Komunalny w Sicienku

Dokument źródłowy

 
BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota